Der findes en lang række a-kasser i Danmark, hvilket er en fordel for danske lønmodtagere og selvstændige. I øjeblikket er der danske 24 a-kasser og det tal forventes fortsat at stige i fremtiden. Idéen med at melde sig i en a-kasse handler økonomisk sikkerhed, da det er muligt at få udbetalt dagpenge ved ledighed.