AJKS er forkortelsen for Arbejdsløshedskassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog. Der er tale om en faglig a-kasse, som har specialiseret sig i en bestemt faggruppe.

Der vil dermed være mulighed for at få professionel sparring / rådgivning m.m. fra eksperter, som har et stort kendskab til dine arbejdsområder.

AJKS Arbejdsløshedskassen for journalistisk

AJKS er en niche a-kasse indenfor medie- og kommunikation. A-kassen henvender sig til alle danskere, som enten arbejder eller er ved at uddanne sig indenfor fagområderne sprog, journalistisk, medier eller kommunikation. Størstedelen af medlemmerne består i dag af journalister, men der er også rigtig mange pressefotografer og forfattere, som vælger at blive medlem af den faglige a-kasse. A-kassen henvender sig til en branche, hvor der ikke nødvendigvis er faste arbejdstider.

Det er almindeligt, at man har enkelte perioder med ledighed, hvis man arbejder som journalist eller forfatter. Det er dog værd at bide mærke i, at a-kassen tilbyder forskellige kontingenter, afhængig af om man arbejder fuldtid eller deltid. Kontingentprisen afhænger desuden af, hvorvidt man er på efterløn eller ej. Hvis du på et tidspunkt skifter fra deltids- til fuldtidsansat eller omvendt er det vigtigt, at du gør din a-kasse opmærksom på ændringen. Du skal som udgangspunkt være fuldtidsforsikret, hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen.

Som medlem af a-kassen har du mulighed for at mødes med ligestillede, som højst sandsynligt har kendskab til dine udfordringer og problemstillinger. Man vil dermed kunne opbygge et netværk af ligestillede, hvor man kan modtage sparring og rådgivning. Som medlem af AJKS kan du få glæde af de mange gratis kurser og efteruddannelser, som du kan deltage i. Dermed vil du kunne styrke din personlige og professionelle profil, så du kan klare dig endnu bedre på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløshedskassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog tilbyder ligeledes rådgivning og sparring til dig, der f.eks. ønsker at skifte fra freelancer til fastansat.  Uanset hvilken udfordring eller problemstilling du har, kan du forvente at blive hjulpet godt videre. A-kassen er bl.a. specialister indenfor dagpenge for freelancer og ophavsretspenge, hvilket gør AJKS til den foretrukne a-kasse for journalister.

Du kan endda deltage i diverse workshops og gå-hjem-møder, som ligeledes er hundrede procent gratis for medlemmer. Logger du ind på a-kassens selvbetjening online, kan du se, hvilke arrangementer der er i nærheden af dig. A-kassens arrangementer, kurser o.l. foregår hovedsageligt i København og Århus, men der er også arrangementer i andre byer. Sidst, men ikke mindst er der diverse fagkurser, hvor du kan blive klogere på bl.a. efterløn, freelance regler og meget mere.

Arbejdsløshedskassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog har en lang række samarbejdspartnere på kryds og tværs, som bl.a. omfatter Dansk Journalistforbund, Danmarks Medie og Journalisthøjskolen.

Disse fordele får du som medlem:

  • Specialiseret rådgivning / sparring
  • Netværk (ligesindede journalister, pressefotografer e.l.)
  • Arrangementer, events og kurser
  • Efteruddannelse
  • Fagkurser (information omkring freelancerregler, efterløn m.m.)

En af Danmarks mest effektive a-kasser med høj medlemstilfredshed

For en række år siden lavede Arbejdsdirektoratet ckaask.dk en undersøgelse, som viste at AJKS er en af de mest effektive a-kasser i Danmark. A-kassen har effektiviseret arbejdsprocesserne, hvilket både kommer a-kassen og ikke mindst medlemmerne til gode. På trods af at der er tale om en mindre a-kasse, som udelukkende har specialiseret sig i få fagområder, så har AJKS a-kasse et af de billigste kontingenter sammenlignet med andre faglige a-kasser.

Tidligere undersøgelser foretaget af Arbejdsdirektoratet har ligeledes vist, at a-kassen har en meget høj medlemstilfredshed. Den konkrete medlemstilfredsundersøgelse viste, at 87 % af de adspurgte enten er tilfredse eller meget tilfredse med den service, som de får som medlem af a-kassen. Der er dermed mulighed for at blive medlem af en billig a-kasse og fagforening, hvor du kan forvente et højt serviceniveau.

Gratis medlemskab for journaliststuderende hos AJKS

Læser du enten Journalistisk, Kommunikation eller Sprog, kan du blive gratis medlem af a-kassen. Der er kun ganske få krav, som man skal overholde for at være berettiget til et gratis medlemskab.

Du skal overholde følgende krav:

  • Du deltager i en uddannelse, der giver dig ret til optagelse (brancherelateret uddannelse – f.eks. journalisthøjskolen)
  • Du er under 30 år gammel
  • Du har ikke en indtægt, der overstiger 215.020 kr. om året
  • Du modtager ikke nogen form for offentlig forsørgelse (kontanthjælp, pension e.l.)

Overholder du overstående krav, bliver du registreret som medlem allerede den dag, du melder dig ind i a-kassen. Som studerende kan du være gratis medlem i op til 5 år. Afslutter du ikke din uddannelse indenfor 5 år, kan du lave en individuel aftale med a-kassen.

Det er dog vigtigt at bemærke, at du skal have været medlem i mindst 12 måneder, før du kan få udbetalt dagpenge. Du har altså kun ret til dagpenge, hvis du har været medlem i minimum 12 måneder, når du afslutter din sidste eksamen. Såfremt du ikke har været medlem i minimum 12 måneder, vil du først kunne modtage dagpenge efter en måned.

Se oversigt over a-kasser her