Medlemstilbagegang for a-kasserne

For perioden januar 2018 til de nyeste tal frigivet for maj 2019, har Danmarks 24 a-kasser oplevet et mindre tilbagefald fra samlet 2.103.253 medlemmer i begyndelsen af 2018 til nu 2.100.641 medlemmer. Antallet af fuldtidsforsikrede er stort set uændret, mens det samlede tilbagefald af a-kasse medlemmer kommer fra de deltidsforsikrede. I disse tal ligger endvidere, at antallet af efterlønsmodtagere i samme periode faldt fra 62.308 til 48.898.

Studerende udgør størstedelen af de kontingentfritagede a-kasse medlemmer og denne gruppe havde en fremgang på lige godt 900 nytilkomne medlemmer.

A-kasse for unge og studerende

De nyeste tal fra de danske a-kasser har vist en fremgang for denne gruppe, som ikke er unormal for perioden der er sammenlignet. De mange unge under uddannelse melder sig typisk ind i en a-kasse for studerende i foråret, da man i de fleste a-kasser skal have været medlem i 3 måneder, for at være dækket ind. Da denne sammenligning af a-kasser har begyndelse i januar, er perioden frem til de unge går fra studerende til færdiguddannede og derved skal skifte til et almindeligt a-kasse medlemskab længere end de 3 måneder som er nødvendigt. Da de fleste universitetsuddannelser har dimission i sommerhalvåret, vil en del studerende såvel melde sig ind i en a-kasse i første kvartal af året, hvilke kan have været medvirkende til et højere medlemstal i a-kasserne for de kontingenfritagede.

Højtuddannede i fremgang hos a-kasserne

Den årlige begivenhed for unge håbefulde studerende foregår i juli hvert år, når de danske uddannelsessteder sender svar ud, hvorledes de studerende er optaget på deres drømmeuddannelse eller ej. Den forhøjede efterspørgsel og optag på universitetsuddannelser og især kandidat- samt Phd. uddannelserne, har dannet ramme om en stigning i de a-kasser som fokuserer på de højtuddannede.

Akademikernes a-kasse har oplevet en fremgang på godt 10.000 nye medlemmer i deres a-kasse over sammenligningsperioden, hvilket gør Akademikernes a-kasse til en af de helt store vindere.

MA a-kasse som ligeledes har fokus på de danske akademikere oplevede i perioden en fremgang på 1.000 medlemmer, hvilket har bragt dem op på 63.455 medlemmer af MA a-kasse.

CA a-kasse som er den mindste af disse, har ligeledes fået nye medlemmer af deres a-kasse. CA a-kasse har modtaget 2.000 nye medlemmer og er nu over 50.000 medlemmer.

Det Faglige Hus har største fremgang af alle

Danmarks billigste a-kasse med fagforening hvis man skal tro deres kampagner. Hvorledes Det Faglige Hus a-kasse er den billigste a-kasse i Danmark eller om en anden a-kasse har denne titel, kan du finde ud af her. Det Faglige Hus a-kasse kan uanset påstand om at være den billigste a-kasse prale af, at have det største medlemsfremgang af dem alle, da de i perioden er gået frem med hele 12.000 medlemmer og således rundet et medlemstal på mere end 127.000. Det Faglige Hus har de seneste par år oplevet en høj vækst og det er ikke længere tilbage end januar 2015, at Det Faglige Hus ”kun” havde 89.000 medlemmer og således på 4 år oplevet en medlemsfremgang på 38.000 af deres a-kasse.

Ingen fremgang uden tilbagefald

Fagbevægelsen Hovedorganisation, som er Danmarks største tværfaglige fællesskab og som blandt andet omfatter de store faglige a-kasser: HK, 3F og FOA, er en af de organisationer som har mistet en del medlemmer givet succesen af de andre a-kasser. De tre ovenstående a-kasser har i perioden siden januar 2018 mistet 13.000 medlemmer til de andre og billigere a-kasser. Selvom henholdsvis HK, 3F og FOA er nogle af de største a-kasser baseret på antal medlemmer, så må tilbagefaldet i antal alligevel anses som et af de større.

De gule fagforeninger, som står udenfor de traditionelle hovedorganisationer, men som tilbyder både fagforening og a-kasse, tæller udover Det Faglige Hus også Krifa og Frie. Det Faglige Hus har som ovennævnt oplevet en fremgang i medlemmer på højeste niveau, men dette er ikke tilfældet for hverken Krifa eller Frie.

Bedst ser det ud for Frie a-kasse som har oplevet en fin vækst på godt 600 nye medlemmer. Set i perspektiv til nogle af de andre a-kasser, står en fremgang på 600 medlemmer ikke ud som værende noget specielt, men da Frie a-kasse er en af de små i Danmark, er denne fremgang rigtig fin.

Modsat ser det ud for Krifa, som har mistet 5.000 medlemmer og derved kan tilføjes til en af de a-kasser som mister medlemmer.

ASE a-kasse i tilbagefald

Selvom ASE a-kasse står frem som en af de store a-kasser i Danmark, har de i den seneste periode oplevet et dalende medlemstal af deres a-kasse. ASE som har slået sig fast som en a-kasse for selvstændige og iværksættere, har trods fremgangen på dette område, tabt 6.200 medlemmer hvilket kan mærkes, da det samlede antal medlemmer nu ligger et godt niveau under de 150.000 som de selv oplyser.

Sammenligningen af Danmarks 24 a-kasser

Sammenligningen nedenfor er for Danmarks 24 både faglige og tværfaglige a-kasser. Udgangspunktet for denne a-kasse sammenligning er januar 2018 til de nyeste tal fra maj 2019 og gælder for det fulde antal medlemmer, så både medlemmer på fuldtid, deltid samt medlemmer som er kontingentfritagede.

 • A-kasse
 • Akademikernes a-kasse
 • ASE a-kasse
 • Ungdomspædagogerne
 • Byggefagenes
 • CA a-kasse
 • DANA
 • Sundhedsorganisationer
 • Det Faglige Hus
 • El-faget
 • 3F a-kasse
 • FOA – Fag og arbejde
 • Fødevareforbundet NNF
 • Frie a-kasse
 • FTF a-kasse
 • HK Danmark
 • Journalistik, Kom. & sprog
 • Krifa a-kasse
 • Lærernes a-kasse
 • Ledernes a-kasse
 • MA a-kasse
 • Metalarbejderne
 • Min a-kasse
 • Socialpædagogerne
 • Teknikerne
 • Medlemmer I alt
 • Medlemmer 2018
 • 199.357
 • 149.545
 • 56.951
 • 15.213
 • 48.554
 • 21.355
 • 88.864
 • 115.355
 • 19.062
 • 234.563
 • 150.791
 • 16.353
 • 22.861
 • 129.477
 • 183.847
 • 22.177
 • 168.934
 • 71.704
 • 112.492
 • 62.443
 • 67.397
 • 88.156
 • 34.721
 • 23.081
 • 2.103.253
 • Medlemmer 2019
 • 209.379
 • 143.287
 • 57.452
 • 14.968
 • 50.408
 • 18.614
 • 90.849
 • 127.144
 • 19.040
 • 228.714
 • 146.207
 • 16.088
 • 23.416
 • 129.414
 • 181.237
 • 22.399
 • 163.863
 • 70.166
 • 116.155
 • 63.455
 • 66.002
 • 84.956
 • 34.791
 • 22.637
 • 2.100.641

Hvilken a-kasse skal du vælge

Vi benytter alle forskellige metoder, til at vurdere hvad som gør en a-kasse til et godt valg. Mange danskere har valgt sin a-kasse på baggrund af sin uddannelse og fagområde, hvilket har resulteret i de faglige a-kasser såsom FOA, Lærernes og HK a-kasse. Andre har udkig på priser og vælger en billig a-kasse frem for en faglige og ender i FTF a, Det Faglige Hus eller Ase a-kasse. En stor del af medlemmerne af de danske a-kasser er unge samt studerende, som kan benytte sig af en gratis a-kasse for studerende.

Uanset hvilken gruppe du tilhører og hvilke krav du stiller til din a-kasse, så kan medlemstallet være en god indikation af, om din a-kasse bidrager med mere end andre og derved opnår et løft i medlemmer eller om de modsat mister a-kasse medlemmer, uanset baggrund.

Det er vigtigt at understrege at der er forskel på de forskellige a-kasser. En billig a-kasse er et godt udgangspunkt, men hvis uheldet er ude og du ved med dig selv, at workshops samt andre tilbud, som nogle a-kasser tilbyder, er bedre for dig for at komme videre – så er priser på a-kasse ikke det vigtigste.

Det er altid godt med et overblik, så uanset hvilken situation du står i, kan det måske betale sig at revidere din fagforening og a-kasse, som vi har gjort overskueligt i vores sammenligning.