A-kasse-information

Medlem af en A-kasse

Hvad er der værd at vide om a-kasser? Netop det spørgsmål har vi haft fokus på og vil i den anledning komme med de vigtigste informationer omkring a-kasser. Formålet er, at du skal have en bedre forståelse af vigtigheden af a-kasser og have bedre forudsætninger for at vælge den rette a-kasse.

Hvorfor skal jeg være medlem af en a-kasse?

A-kasse-informationDet er helt op til dig, om du ønsker at være medlem af en a-kasse eller ej. På trods af at det ikke er lovpligtigt, har størstedelen af de danske lønmodtagere og selvstændige valgt at melde sig ind i en a-kasse.

Nogen vælger at fravælge a-kassen, da de har en idé om, at de blot kan få udbetalt kontanthjælp ved ledighed. Det er dog ikke en selvfølge, at man kan få udbetalt kontanthjælp, hvis man bliver arbejdsløs. Derfor kan det være anbefalesværdigt at melde sig ind i en a-kasse.

Hvornår kan jeg få udbetalt dagpenge?

Den primære grund til at melde sig i en a-kasse er muligheden for udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed. Selvom du melder dig ind en a-kasse i dag, vil du ikke kunne få udbetalt dagpenge allerede i morgen. Du skal have betalt kontingent i mindst ét år, før du er berettiget til dagpenge. Man bør derfor melde sig ind i en a-kasse hurtigst muligt, så man er økonomisk sikret ved ledighed. I den forbindelse er der også krav om 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse i medlemsperioden. Selvom du vælger at skifte a-kasse, vil du fortsat bevare din anciennitet. Hvis du allerede er berettiget til dagpenge ved ledighed i din gamle a-kasse, så vil det ligeledes gælde i din nye a-kasse. Uanset hvilken a-kasse du er medlem af, vil du få det samme beløb udbetalt.

Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

I takt med udviklingen indenfor den digitale verden, er det blevet nemmere og nemmere at melde sig ind i en a-kasse. I langt de fleste tilfælde kan du tilmelde dig elektronisk ved at udfylde en formular på a-kassens hjemmeside. Det er naturligvis også muligt at kontakte a-kasserne telefonisk eller via mail og anmode om at få tilsendt en ansøgningsblanket. Blanketten skal printes ud, udfyldes med personlige oplysninger og sendes med posten, hvilket godt kan blive en besværlig- og tidskrævende proces. Find din billig a-kasse og sammenlign priser her

I Danmark kan man stort set vælge at blive medlem af hvilken som helst a-kasse. Der er dog enkelte faglige a-kasser, som kun optager lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende indenfor bestemte faggrupper.

Du kan melde dig ind i en a-kasse, hvis du opfylder følgende krav:

• Du er bosat i Danmark
• Du er mellem 18 og 63 år
• Du er lønmodtager, nyuddannet, selvstændig eller værnepligtig

Hvilken a-kasse skal jeg være medlem af?

Det er ikke muligt at pege på én a-kasse, som vil være den rette for alle danskere. I princippet er det meget enkelt at vælge a-kasse. Alle a-kasser udbetaler nemlig det samme beløb i dagpenge. Hovedydelsen er altså den samme, hvor prisen dermed bliver den afgørende faktor. Når du skal vælge a-kasse, har du valget mellem en faglig- eller en tværfaglig a-kasse. De faglige a-kasser har den fordel, at de udelukkende koncentrerer sig om udvalgte faggrupper. De tværfaglige a-kasser er populære, da de typisk er betydeligt billigere end de øvrige a-kasser.

Når man er blevet medlem af en a-kasse, skal man betale kontingent hver måned. På trods af at a-kasserne i princippet tilbyder den samme ydelse, er der stor forskel på prisen fra a-kasse til a-kasse. Der er også forskel på serviceniveauet, som også kan være med til at afgøre prisen. Hos nogen a-kasser prioriterer de service højt i form af personlig vejledning, informationsmøder, indberetning til jobcentre m.m. Hvis du udelukkende ønsker medlemskab i en a-kasse pga. muligheden for dagpenge, bør du vælge det billigste a-kasse.

Må jeg rejse til et andet land, hvis jeg modtager dagpenge?

Når du modtager dagpenge, kan du ikke blot vælge at rejse til et varmt land og slappe af på stranden. Der er nemlig krav om, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i ledighedsperioden. Hvis du blot skal på ferie, så er det altså ikke muligt at tage dagpenge med til udlandet. I enkelte tilfælde er det dog muligt at tage sine dagpenge med til eøs landene, hvis formålet er at finde arbejde. Der findes i dag 27 eøs-lande, så mulighederne er mange.

Senest 7 dage inden afrejse dato skal man tilmelde sig arbejdsformidlingen i det pågældende land. Det er vigtigt, at man overholder de pågældende regler, da udbetalingen af dagpenge ellers vil blive stoppet.