Det er ikke muligt at få udbetalt dagpenge, når man er på barsel, men det er til gengæld muligt at få barselsdagpenge. Set økonomisk har det ingen betydning, om man modtager normale dagpenge eller barselsdagpenge, da satserne er ens. Det er ikke desto mindre vigtigt, at man søger barselsdagpenge, hvis man vil være sikret en indtægt under sin barsel – hvis man altså ikke får løn i barselsperioden.

Barsel hvor længe?

Forældre har tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.

Det er som kommende forældre klogt at danne sig et overblik over reglerne for barselsorlov, så man kan få styr på, hvor meget orlov man har ret til, og hvordan den kan holdes. Barselsorlov kan holdes på mange forskellige måder. Som dansker er du sikret høj fleksibilitet og frihed sammenlignet med forældre fra andre lande.

Fædre har ret til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge. Der er mulighed for at forlænge fædreorloven, men man skal forberede sig på, at dagpengene nok vil blive sat ned i orlovsperioden.

Barselsdagpenge og løn

Såfremt du får løn under barsel, skal du vente med at søge barselsdagpenge. Får du løn under din forældreorlov, så vil det blive trukket fra dine barselsdagpenge. Det er din arbejdsgivers ansvar at indberette, at din løn stopper.

Efterfølgende vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvori du kan læse, hvordan du kan søge barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge på forhånd.
OBS: Det er ikke din a-kasse, der står for at udbetale barselsdagpenge, men derimod Udbetaling Danmark (offentlig myndighed).