Min A-kasseMin a-kasse er en a-kasse for lønmodtagere, som har eksisteret siden 1914. Dermed er der tale om en af de ældste a-kasser i Danmark. Selvom det er en forholdsvis lille a-kasse, så har de nogen af de mest tilfredse kunder. I både 2005, 2007 og 2009 er det blevet kåret som den a-kasse med de mest tilfredse medlemmer.

De fokuserer både på at holde kontingentet så langt nede som muligt, samtidig med at servicen skal være i top. Efter at PROSA og Merkonomernes a-kasse fusionerede i 2010, skiftede man navn til det vi kender i dag.

Meld dig ind i min A-kasse her!

Er Min A-kasse noget for mig?

Min a-kasse fungerer i modsætning til mange andre a-kasser udelukkende som en a-kasse og tilbyder dermed ikke fagforening. Der er tale om en tværfaglig a-kasse, hvor der er plads til alle. Du kan være sikker på, at din kontingent går direkte til a-kassen, da Min akasse ikke har valgt at støtte nogen politiske sager. De har i dag omkring 46.000 tilfredse medlemmer, og det  tal er fortsat stigende.

Værdier

Der er stor fokus på at sætte det enkelte medlem i centrum. Deres fornemmeste opgave er at tilbyde dig personlig rådgivning og fleksible ydelser for at hjælpe dig videre under ledighed. Filosofien lyder på ”hjælp til selvhjælp” ved at give dig en masse gode redskaber, så du kan komme ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Du kan forvente et af landets billigste kontingenter, hvor der ikke er gået kompromis med serviceniveauet. De forklarer selv deres gode service til billige penge ved, at de løbende optimerer og effektiviserer deres administration.

Min a-kasse tænker langsigtet, da de ved at varig succes kræver omtanke og sparring. Når du bliver rådgivet af en deres mange medarbejdere, kan du forvente tillid og tid til grundig vejledning. Ved at følge denne strategi mener de, at det vil gavne den enkelte og ikke mindst arbejdsmarkedet som helhed.

Sidst, men ikke mindst tror de på gennemsigtighed. Ifølge dem har alle a-kasser et ansvar for at bidrage til gennemsigtigheden på markedet. På den måde vil borgerne have nemmere ved at træffe det rette valg, når de skal vælge a-kasse.

Deres målsætninger for fremtiden er bl.a. at styrke deres kundefokus yderligere, bidrage til et konstruktivt arbejdsmarked og fortsat sætte det enkelte medlem i centrum.

Besøg min A-kasse her

Disse ydelser kan du få glæde af ved Min A-kasse

I den periode hvor du er ledig, kan du få udbetalt dagpenge af din a-kasse. Hvis du får et deltidsarbejde, er det muligt at søge om supplerende dagpenge. I den periode kan du få suppleret din løn med det beløb, som svarer til at være fuldtidsansat.

I gennem Min a-kasse er det muligt at komme til samtale med en socialrådgiver, hvis du skulle få brug for det. Det kan f.eks. være relevant for dig, der har brug for vejledning om særlige ansættelsesvilkår, kommunale sygedagpenge eller tjenestemandspension.

Efterløn er en frivillig ordning, som du kan vælge at tilmelde dig. Reglerne for efterløn er bestemt af staten og gælder for alle a-kasser. Min a-kasse står til rådighed med hjælp, hvis du har spørgsmål til reglerne for efterløn. Hvor meget du kan få i efterløn afhænger af flere faktorer, som du kan læse om på deres hjemmeside.

Når du er ledig, skal du indgå i et vejledningsforløb i a-kassen. Dette forløb skal gøre dig klogere på, hvilken retning du skal gå for at komme i arbejde igen og samtidig få indblik i reglerne for dagpenge. 3 uger efter du bliver ledig, bliver du indkaldt til en samtale, hvor dit CV bliver gennemgået. Hvis du fortsat er ledig efter 3 måneder, bliver du indkaldt til en ny samtale, hvor der bliver kigget på, hvordan din jobansøgning kan blive optimeret. Disse møder bliver afholdt med 3 måneders interval.

Uanset om du er i arbejde eller ledig, så kan du få udbetalt feriedagpenge. Hvis du er ledig, er der et krav om, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Generelt kan du holde ferien, når du har lyst. Dog skal du som hovedregel give besked 14 dage, før du har planlagt at holde ferie.

Feriedagpenge vil typisk svare til samme sats som de penge man modtager, hvis man er ledig. Denne sats gælder også for unge under 25 år. Hvis disse ydelser lyder attraktive for dig, så bør du læse nærmere om Min a-kasse på deres hjemmeside.

Se også alle de andre a-kasser her