En arbejdsløshedskasse (i daglig tale en a-kasse) er en organisation, der hjælper dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. Det er frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse, men det er ikke muligt at få udbetalt dagpenge uden et gyldigt medlemskab og optjent anciennitet. I øjeblikket er reglerne således, at man skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år for at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Størstedelen af de danske arbejdsløshedskasser er tilknyttet en fagforening, men det er ikke lovpligtigt at være medlem af både fagforening og a-kasse. Foruden at udbetale dagpenge står a-kasserne også for at afholde vejledningssamtaler, sende indberetninger til jobcentrene og meget andet.

Du skal opfylde en håndfuld krav for at opnå retten til dagpenge. Du skal søge arbejde, være tilmeldt jobcentret og være motiveret for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er nogle af de grundlæggende krav. Derudover skal du være bekendt med, at du som udgangspunkt ikke har mulighed for at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du modtager dagpenge fra arbejdsløshedskassen.