I dag findes der en håndfuld forskellige former for orlov, heriblandt barselsorlov, som er den mest almindelige orlovsform. Det er mere reglen end undtagelsen, at moderen tager barselsorlov i en periode efter fødslen, men også faderen kan tage fri fra sit arbejde for at passe sit nyfødte barn.

Ifølge lovgivningen har man ret til 52 ugers barselsorlov med barselsdagpenge. Derudover har alle gravide ret til fire ugers orlov før fødslen. Dette kan du blive klogere på ved at sætte dig ind i sygedagpengeloven.

Er du medlem af en a-kasse, så skal du huske at give a-kassen besked om din barsel i god tid. Herefter skal du søge barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge svarer til den dagpengesats, som du ellers ville modtaget, så rent økonomisk er det ikke vigtigt, om du modtager dagpenge eller barselsdagpenge.

De fleste lønmodtagere har ret til orlov med løn, men mulighederne afhænger af flere forskellige faktorer. Det har først og fremmest betydning, om du er privatansat eller offentligt ansat. Du kan forsøge at forhandle dig til orlov, ifald du ikke umiddelbart er bevilget orlov. Søg orlov fra arbejdet i så god tid som muligt, hvis du vil stå i en optimal forhandlingssituation.

Læs også om: Barsel